Vimeo | Facebook | May Mensahe o Katanungan? | Archive | About Gerilya | The Crew | RSS

GERILYA™

Tambakan ng drawings, comics, street art, graphic design, animation at fine arts.
(Official Tumblr Account of GERILYA)
BANAL/LABAN (The Sacred Battle) - Story and Art by Kube Villarete and Jano Gonzales / Independent comics/ 14 pages / Black and White / English Version / Published by Gerilya Komiks
Isa sa pinaka-unang komiks na gawa namin sa Gerilya pwede nyo nang mabasa digitally! Download nyo lang yung rar file sa megaupload account namin, may comics reader installer sa loob for your convenience. Enjoy!  Get it here: http://www.megaupload.com/​?d=0FVGVMIC

BANAL/LABAN (The Sacred Battle) - Story and Art by Kube Villarete and Jano Gonzales / Independent comics/ 14 pages / Black and White / English Version / Published by Gerilya Komiks

Isa sa pinaka-unang komiks na gawa namin sa Gerilya pwede nyo nang mabasa digitally! Download nyo lang yung rar file sa megaupload account namin, may comics reader installer sa loob for your convenience. Enjoy! 
Get it here: http://www.megaupload.com/​?d=0FVGVMIC

  1. gerilya posted this